Showing 1–12 of 99 results

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy bắt vít – siết bu lông là một dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp thao tác nhanh và dễ cầm nắm dùng để xử lí ở các công trình tường khô. Momen xoắn trong mô tơ có hiệu suất cao, mang lại tiến độ công việc và hiệu quả cao.